სიზიფის მითი by Albert Camus Download (read online) free eBook (PDF ePub Kindle)

სიზიფის მითი

“მომდევნო გვერდებზე საუბარია აბსურდულ მგრძნობელობაზე, რასაც ჩვენს დროში ყველგან შეხვდებით და არა აბსურდის ფილოსოფიაზე, რომელსაც ჩვენი ეპოქა, მართალი რომ ითქვას, არც იცნობს. ელემენტარული პატიოსნების საკითხია, თავიდანვე აღინიშნოს, რომ ამ ნაშრომზე დიდი გავლენა ზოგიერთმა თანამედროვე მოაზროვნემ იქონია. სულაც არ ვაპირებ იმის დამალვას, რომ აქ ხშირად მოვახდენ მათ ციტირებასა და გან